Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Τι μικροψυχία …

Βαγ­γέλης Αργύρης
Ακόμα και μετά το τραγικό για αυτόν αποτέλεσμα μυαλό δεν βάζει.
Μιλάμε για το Βαγγέλη Αργύρη.
Επέλεξε την λάσπη από το γόνιμο διάλογο.
Επέλεξε μεθόδους τους χθες για την Ήπειρο του Αύριο.
Ο Λαός τον καταδίκασε. Έδωσε την ευθύνη της Περιφέρειας στον Αλέκο Καχριμάνη.
Το τέλος του «Αργυριστάν» σφραγίστηκε με μια δήλωση που δεν είχε ούτε μια αναφορά στον Καχριμανη και τη Ήπειρο.
Και καλά δεν ήθελε να τον πάρει τηλέφωνο, ούτε ένα
SMS ένα mail, τίποτα …