Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Δεν Δήλωσε Κτίρια Χιλιάδων Τετραγωνικών ο Υπ. Περιφερειάρχης Ηπείρου του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Αργύρης

Το δημοσίευμα της Αυριανής
Νέα βόμβα προεκλογικού φιάσκου σκάει για το στρατηγείο του Μαξίμου, που - παρά την εντολή Παπανδρέου οι υποψηφιότητες περιφερειαρχών και δημάρχων του ΠΑΣΟΚ να ελεγχθούν εξονυχιστικά από επιτροπές διαφάνειας πριν ανακοινωθούν - επιβεβαιώνεται ότι τα θαλάσσωσε για μια ακόμα φορά.

Το νέο σκάνδαλο υποψηφιότητας αφορά τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τρίτο α­ντιπρόεδρο της Βου­λής, Βαγγέλη Αργύ­ρη, ο οποίος, όπως αποκαλύπτεται από τα ντοκουμέντα που φέρνει σήμερα στο φως η ΑΥΡΙΑΝΗ, διεκδικεί το θώκο του Περιφερειάρχη Ηπείρου έχοντας αποκρύψει περιου­σιακά του στοιχεία, για τα οποία είναι υπόχρεος δήλωσης στο πόθεν έσχες των βουλευτών!

Τραγική για το ΠΑΣΟΚ ειρωνεία
Ο κ. Αργύρης, από τη θέση του Γ' αντιπροέδρου του ΠΑΣΟΚ, φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο των πόθεν έσχες των συναδέλφων του...

Το μπλέξιμο για τον υποψήφιο του ΠΑ­ΣΟΚ στην Ήπειρο δεν μαζεύεται με τίποτα και από τα δεδομένα που προκύπτουν από τη διασταύρωση των στοιχείων που δήλω­σε με τα ιδιοκτησιακά τεκμήρια που απέ­κρυψε προεξοφλείται ότι η σκανδαλώδης υπόθεση του δεν «μαυρίζει» μόνο τη δη­μόσια εικόνα του - ενώπιος ενωπίω με το εκλογικό σώμα των Ηπειρωτών εικοσιτε­τράωρα πριν από τις κάλπες - αλλά συνε­πάγεται κοινοβουλευτικές, κομματικές, α­κόμα και δικαστικές κυρώσεις.

Η ιστορία που κάνει «φτερά και πούπουλα» την μεγαλόσχημη υποψηφιότητά του έχει ως εξής:

Στην τελευταία δήλωση των περιου­σιακών στοιχείων του εμφανίζεται ότι το 2010 προχώρησε σε ανέγερση πτηνοτροφείου 3.188 τμ, «με δάνειο και ίδια κεφάλαια».

Αυτό που δεν δή­λωσε ποτέ είναι δύο κτίρια 4.646.63 τ.μ, η ιδιοκτησία των οποίων από τον ίδιο πιστό ποιείται από έγγραφο του δήμου της Ζίτσας.

Επιπλέ­ον, δεν δήλω­σε ποτέ την ά­δεια για πτη­νοτροφείου 8.868 πτηνών που λειτουρ­γεί από τις 27 Αυγούστου του 2008.

Στην προαναφερθείσα άδεια προστίθεται άλλη μία του 2003 για 25.000 πατρογονικά πτηνά, την οποία έλαβε στις 17 Αυγούστου 2010.

Σημειώνεται προχώρησε σε αίτηση ανα­νέωσης άδειας στις 29 Ιουλίου 2010, η αί­τηση άδειας λειτουργίας έγινε σε λιγότερο από ένα μήνα (21 Σεπτεμβρίου 2010) και η πιστοποίηση αποπεράτωσης εκδόθηκε την ίδια ημέρα.

Επομένως, τα αδήλωτα κτίρια προϋπήρ­χαν και δεν δηλώθηκαν, εκτός κι αν ο κ. Αργύρης επιβεβαιώσει ότι τα «σήκωσε» αυθαίρετα!

Το σκάνδαλο για τον προβεβλημένο α­πό τους μηχανισμούς του ΠΑΣΟΚ στην Ήπειρο εκλεκτό του Μαξίμου για την Περιφέρεια Ηπείρου και - επιδοτούμενο άραγε; -πτηνοτρόφο βουλευτή, που ως αντιπρόε­δρος της Βουλής ελέγχει τα πόθεν έσχες των συναδέλφων του δεν αφορά μόνο στο γιατί δεν δηλώνει (από το2003) ούτε τα κτίρια ούτε τα πτηνά αλλά και το πώς χρη­ματοδοτήθηκε η περίεργη επένδυση του, καθώς οι ίδιοι πόροι και το δάνειο που δη­λώνει αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό.

Κατά τις πληροφορίες της «Α» το ζήτημα - μείζον πολιτικό και ηθικό - αποκαλύφθη­κε αργά στο Μαξίμου, που τελεί σε παρα­λυτική αμηχανία σε σχέση με τη διαχείρι­ση μιας ακόμα προεκλογικής κρίσης, που κατά βεβαιότητα θα απασχολήσει το Κοι­νοβούλιο και μετεκλογικά...