Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση

Στα πλαίσια μιας επιστημονικής έρευνας που εκπονούμε με θέμα τον βαθμό επίδρασης του διαδικτύου στην πολική, έχουμε δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό και ανώνυμο  ερωτηματολόγιο το οποίο έχει δημοσιευτεί στον παρακάτω σύνδεσμο


Αφιερώστε 3-4 λεπτά για την συμπλήρωση του.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεση σας.
Ευχαριστούμε για το χρόνο σας,