Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Με παράνομα ιατρεία 16 Πανεπιστημιακοί!

- Στην Αθήνα δραστηριοποιούνταν ένας εξ αυτών
- Έγγραφο στη Σύγκλητο για την λήψη μέτρων....
Υποχρεωμένη να λάβει μέτρα για δεκαέξι πανεπιστημιακούς γιατρούς, που ενώ απαγορεύονταν από το Νόμο, διατηρούσαν αποδεδειγμένα πια, ιδιωτικά ιατρεία είναι η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, μετά την έρευνα που έκανε, σε συνεργασία με την Εφορία, συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία και τα απέστειλε στην Πρυτανεία, η οποία είναι αρμόδια για τις περαιτέρω ενέργειες.