Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Με παράνομα ιατρεία 16 Πανεπιστημιακοί!

- Στην Αθήνα δραστηριοποιούνταν ένας εξ αυτών
- Έγγραφο στη Σύγκλητο για την λήψη μέτρων....
Υποχρεωμένη να λάβει μέτρα για δεκαέξι πανεπιστημιακούς γιατρούς, που ενώ απαγορεύονταν από το Νόμο, διατηρούσαν αποδεδειγμένα πια, ιδιωτικά ιατρεία είναι η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, μετά την έρευνα που έκανε, σε συνεργασία με την Εφορία, συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία και τα απέστειλε στην Πρυτανεία, η οποία είναι αρμόδια για τις περαιτέρω ενέργειες.
Από τα στοιχεία που δόθηκαν από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες προκύπτει ότι δεκαέξι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, διατηρούσαν τα ιδιωτικά τους ιατρεία, παρότι είχαν δηλώσει το κλείσιμό τους και εισέπρατταν από το Νοσοκομείο την σχετική αμοιβή.
Εντυπωσιακό είναι ότι ένας εξ αυτών διατηρούσε ιατρείο στην Αθήνα!
Από την 1η Ιανουαρίου του 2002 οι Πανεπιστημιακοί γιατροί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε Πανεπιστημιακές Κλινικές, Εργαστήρια ή Μονάδες εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, απαγορεύεται να ασκούν ιδιωτικό ιατρείο. Από την ίδια ημερομηνία καταβάλλεται στους γιατρούς αυτούς ειδική αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό τους έργο.
Οι δεκαέξι γιατροί που εντοπίστηκαν, εισέπρατταν την αμοιβή αυτή και παράλληλα διατηρούσαν παράνομα τα ιδιωτικά τους ιατρεία, όπως προέκυψε από την διασταύρωση των στοιχείων που έγινε στις Εφορίες.
«...Κατά την δημοσίευση του Νόμου 2889/01 προσέφερε υπηρεσία στο Νοσοκομείο μας και λαμβάνει την ειδική αμοιβή από 1-1-2002 έως σήμερα» σημειώνεται στο έγγραφο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου προς την Πρυτανεία, δίπλα στο όνομα του κάθε μεγαλογιατρού.
Σε μία περίπτωση τα στοιχεία γίνονται ακόμη πιο ενδιαφέροντα: «Κατά την δημοσίευση του Νόμο 2889/01 προσέφερε υπηρεσία στο Νοσοκομείο μας. Τον Μάιο του 2001 κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση ότι δεν διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο σε αντίθεση με τα βεβαιωθέντα στοιχεία της ΙΗ Εφορίας Αθηνών. (Λαμβάνει την ειδική αμοιβή από 1-1-2002 μέχρι σήμερα)».
Με απλά λόγια.... Και εισέπρατταν από το Νοσοκομείο την επιπλέον αμοιβή και διατηρούσαν τα ιατρεία τους!
Να σημειωθεί ότι από την Διοίκηση του Νοσοκομείου και ύστερα από εντολή του Υπουργείου Υγείας ζητήθηκαν στοιχεία για όλους τους Πανεπιστημιακούς γιατρούς. Προβλήματα εντοπίστηκαν στις δεκαέξι περιπτώσεις που κοινοποιούνται στην Πρυτανεία για να πράξει όσα προβλέπονται από το Νόμο, καθώς όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο έγγραφο «ο Πανεπιστημιακός γιατρός που είναι τοποθετημένος σε Πανεπιστημιακή Κλινική, Εργαστήριο ή Μονάδα εγκατεστημένη σε νοσοκομείο του ΕΣΥ ή των Πανεπιστημίων, εφόσον παραβιάζει τις διατάξεις, ανεξάρτητα από την πειθαρχική του δίωξη για την οποία εφαρμόζεται ο νόμος, απομακρύνεται αμέσως από το νοσοκομείο με απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου, με την οποία ανακαλείται η πράξη τοποθέτησής του. Η σύγκλητος καλεί το μέλος ΔΕΠ σε ακρόαση και αποφασίζει την απομάκρυνσή του ή μη με βάση τα στοιχεία του φακέλου που διαβιβάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΣΥΠ ή τη διοίκηση του Νοσοκομείου ή το όργανο που ενήργησε τον έλεγχο. Η απόφαση της συγκλήτου δεν αποκλείει περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας».
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου λοιπόν καλείται να λάβει τις αποφάσεις της σχετικά με τους δεκαέξι μεγαλογιατρούς ενώ ενδιαφέρον θα έχει η στάση που θα κρατήσει στο εξής η διοίκηση του Νοσοκομείου.