Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:Έκανε την «πάπια» για τα πτηνοτροφεία ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Αργύρης

Βαγγέλης Αργύρης
Έκανε την «πάπια» για τα πτηνοτροφεία ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Αργύρης
«ΠΕΡΙΕΡΓΗ» υπόθεση για τον υπο­ψήφιο περιφερειάρχη Ηπείρου του ΠΑΣΟΚ έρχεται στην επιφάνεια, στο παρά 5' των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο λόγος για την «απόκρυψη» στοιχείων από τον Βαγγέλη Αργύρη στη δήλωση «πόθεν έσχες» που υπέβαλε στη Βουλή των Ελλήνων.
Συγκεκριμένα, από τη δήλωση του απου­σιάζουν δύο κτίρια που χρησιμοποιούνται ως πτηνοτροφεία και η ύπαρξη τους επιβεβαιώ­νεται από τις σχετικές άδειες λειτουργίας...
Ο Γ' αντιπρόεδρος της Βουλής, στην τε­λευταία δήλωση των περιουσιακών στοι­χείων του, εμφανίζεται ότι εντός του 2010 έχτισε πτηνοτροφείο 3.188 τ,μ. «με δάνειο και με ίδια κεφάλαια» στο Δήμο Ζίτσας του Νομού Ιωαννίνων.
Ωστόσο, από τη φορολογική του δήλωση απουσιάζουν άλλα δύο κτίρια, συνολικής επιφάνειας 4.643,63 τ,μ., ενώ δεν έχει δη­λωθεί κι άλλη μία άδεια για πτηνοτροφείο 8.868 πτηνών, το οποίο βρίσκεται σε λει­τουργία από τις 27 Αυγούστου του 2007 στην ίδια περιοχή.
Εκτός αυτής της άδειας, εν ισχύι από τις 21 Σεπτεμβρίου του 2010 βρίσκεται άλλη μία άδεια, που είχε πρωτοκατατεθεί το 2003, για 25.000 πατρογονικά πτηνά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βαγγέλης Αργύ­ρης υπέβαλε στις 29 Ιουλίου του τρέχοντος έτους άλλη αίτηση, για ανανέωση της εν λόγω αδείας, η οποία εγκρίθηκε σε κάτι λιγότερο από έναν μήνα, δηλαδή στις 27 Σεπτεμβρίου.
Η πιστοποίηση αποπεράτωσης της πτη­νοτροφικής μονάδας εκδόθηκε, μάλιστα, την ίδια ημέρα, πράγμα που σημαίνει ότι τα κτίρια των 4.643,63 τ.μ., για να λειτουργή­σουν τα πτηνοτροφεία, προϋπήρχαν και δεν δηλώθηκαν! Εκτός, βεβαίως, εάν τα κτίρια αυτά είναι εκτός σχεδίου δόμησης, δηλαδή αυθαίρετα...
Η «παράλειψη» του κ. Αργύρη, υποψηφί­ου περιφερειάρχη Ηπείρου με το ΠΑΣΟΚ, να δηλώσει στη φορολογική του δήλωση τα εν λόγω ακίνητα, που χρησιμοποιούνται ως πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, εγείρει πολιτικό ζήτημα για έναν λόγο παραπάνω:
ο Βαγγέλης Αργύρης, ως Γ' αντιπρόεδρος της Βουλής, είναι ο υπεύθυνος για τον έλεγχο, τη συλλογή και την επεξεργασία των δη­λώσεων «πόθεν έσχες» των βουλευτών, οι οποίες εδώ και χρόνια είναι μόνο «έσχες», χωρίς να εξετάζεται το «πόθεν»...
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ